1 Dịch vụ tại Hồ Chí Minh

125 Lê Thị Riêng, Bến Thành, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Chỉ đường

Phim quanh chóp

VNĐ 30.000 (Giá dịch vụ)

Còn trống


Giờ đặc biệt