1 Dịch vụ tại Hồ Chí Minh

50 Đường số 8, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Chỉ đường

Bóc giả mạc

VNĐ 100.000 (Giá dịch vụ)

Còn trống


Giờ đặc biệt