1 Bệnh viện tại Bến Tre

BV Nguyễn Đình Chiểu là bệnh viện hạng 1, có quy mô 1398 giường kế hoạch, thực kê 1290 giường, 36 khoa phòng, gần 300 bác sĩ, dược sỹ đại học, 45 buồng khám, 15 phòng mổ, đang thực hiện 2 đề án bệnh viện vệ tinh ở 2 khoa Tim mạch và Ung bướu. Bệnh viện đạt danh hiệu Huân chương lao động hạng 2 năm 2014, cờ thi đua Bộ Y Tế…

Có thể nhận lịch hẹn