Đo huyết áp
Đo huyết áp cho con bạn ở nhà
Tìm hiểu
Đo huyết áp cho con bạn ở nhà
Hello Bacsi hướng dẫn bạn cách đo huyết áp cho con, bao gồm cách đọc các thông số, cách đo và cách ứng phó nếu huyết áp trẻ quá cao hoặc quá thấp.
Đọc tiếp
Đo huyết áp một cách chính xác
Giúp người thân
Làm thế nào để đo huyết áp một cách chính xác?
Hello Bacsi hướng dẫn bạn cách đo huyết áp chính xác, bao gồm thời điểm đo, cách đọc các thông số, vị trí đo và số lần đo cần thiết để có kết quả chính xác.
Đọc tiếp