499,000đ (2,750,000đ)

📍 Phòng khám Da liễu Lux Beauty Center

700,000đ (1,590,000đ)

📍Hệ thống Nhi đồng 315

1,049,000đ (1,748,000đ)

📍 Phòng khám Đa Quốc Tế Việt Healthcare

900,000đ (1,800,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec

686,000đ (1,150,000đ)

📍 Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315

2,412,000đ (3,710,000 đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Sim Med

2,478,000đ (3,540,000đ)

📍 Trung tâm Xét nghiệm Pathlab

800,000đ (1,600,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Quốc tế Timec

847,000đ (1,210,000đ)

📍Bệnh viện Sante

1,700,000đ (2,140,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

1,593,000đ (2,450,000đ)

📍Phòng khám Đa khoa Sim Med

3,240,000đ (4,985,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Sim Med

249,600đ (416,000đ)

📍Phòng khám đa khoa Quốc tế Viet HealthCare

279,600đ (466,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Viet HealthCare

2,600,000đ (3,550,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

2,900,000đ (3,910,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Vigor Health

1,600,000đ (2,220,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Vigor Health

3,100,000đ (4,230,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

3,000,000đ (3,800,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Vigor Health

1,575,000đ (1,750,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa DHA

3,999,000đ (5,250,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Quốc tế Victoria Healthcare

800,000đ (1,600,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Quốc tế Timec

1,800,000đ (3,600,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec

2,700,000đ (3,720,000 đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

1,400,000đ (1,830,000 đ)

📍 Phòng khám đa khoa Vigor Health

2,700,000đ (3,430,000 đ)

📍 Phòng khám đa khoa Vigor Health

2,600,000đ (3,480,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

1,800,000đ (3,600,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Quốc tế Timec

840,000đ (1,200,000đ)

📍 Trung tâm Xét nghiệm Y khoa MIC

2,700,000đ (3,720,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

2,650,000đ (6,600,000đ)

📍 Trung tâm mắt Tinh Anh

999,000đ (2,750,000đ)

📍 Phòng khám Da liễu Lux Beauty

2,999,000đ (10,000,000đ)

📍 Phòng khám Da liễu Lux Beauty

675,000đ (750,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa DHA Healthcare

2,999,000đ (4,200,000 đ)

📍Phòng khám Đa khoa Quốc tế Victoria Healthcare

3,700,000đ (4,730,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Vigor Health

1,049,000đ (1,748,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Việt Healthcare

240,000đ (400,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Viet HealthCare

279,600đ (466,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Viet HealthCare

2,478,000đ (3,540,000đ)

📍 Trung tâm xét nghiệm Pathlab

(2,000,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Drip Hydration

500,000đ (2,000,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Drip Hydration

900,000đ (1,800,000đ)

📍 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec

800,000đ (1,600,000đ)

📍Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec

1,950,000đ (3,900,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Quốc tế Timec

1,050,000đ (2,090,000đ)

📍 Hệ thống Phòng khám Nhi Đồng 315

686,000đ (1,150,000đ)

📍 Hệ thống Phòng khám Phụ sản 315

1,120,000đ (1,890,000đ)

📍 Hệ thống Phòng khám Phụ sản 315

2,800,000đ (5,000,000đ)

📍Hệ thống Phòng khám Phụ sản 315

2,240,000đ (4,000,000đ)

📍 Hệ thống Phòng khám Phụ sản 315

1,600,900đ (2,287,000đ)

📍 Bệnh viện Sante

847,000đ (1,210,000đ)

📍 Bệnh viện Sante

1,603,000đ (2,290,000đ)

📍 Bệnh viện Sante

906,500đ (1,295,000đ)

📍Bệnh viện Sante

2,810,500đ (4,015,000đ)

📍 Bệnh viện Sante

399,000đ (1,330,000đ)

📍 Bệnh viện Sante

2,100,000đ (3,000,000đ)

📍 Trung tâm Xét nghiệm Y khoa MIC

749,000đ (1,070,000đ)

📍Trung tâm xét nghiệm Y khoa MIC

1,932,000đ (2,760,000đ)

📍 Trung tâm Xét nghiệm Y Khoa MIC

1,151,500đ (1,645,000đ)

📍 Trung tâm xét nghiệm Y khoa MIC

672,000đ (960,000đ)

📍 Trung tâm xét nghiệm Y khoa MIC

840,000đ (1,200,000đ)

📍 Trung tâm xét nghiệm Y khoa MIC

1,479,000đ (2,275,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Sim Med

1,593,000đ (2,450,000đ)

📍 Phòng khám đa khoa Sim Med

1,120,000đ (1,890,000đ)

* Điều khoản và điều kiện sử dụng

Nền tảng hỗ trợ bạn tìm kiếm các Gói dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu thăm khám và chăm sóc sức khỏe dù ở bất kỳ đâu. Hotline hỗ trợ: 02871 096 118

  • Facebook
  • Instagram
  • Custom
  • TikTok
  • YouTube
  • LinkedIn

Hello Health Group · 3rd floor, Museum building, 28 Tran Quoc Thao St, Ward 6, District 3 · Ho Chi Minh City,
VN 70000 · Vietnam
Copyright © 2023 Hello Health Group Pte. Ltd, All rights reserved.