Bài viết lien quan

Xơ mướp

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phần khô của quả mướp được sử dụng như một miếng bọt biển hoặc bộ lọc.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan