Bài viết lien quan

Xét nghiệm thử máu trong phân

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một xét nghiệm nhằm kiểm tra xem có máu ẩn trong phân hay không.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan