Bài viết lien quan

Vớt bọt/ lọc váng (sữa)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

1. Loại bỏ những lớp bọt đang có.

2. Loại bỏ các chất chuyển từ rắn sang lỏng.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan