Bài viết lien quan

Viên bọc tan ở ruột

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Viên thuốc (viên nang) được bọc lại nhằm đảm bảo nó không tan trong dạ dày mà được tan trong ruột.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan