Bài viết lien quan

U xơ tử cung

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Các khối u lành tính thường tập trung ở thành tử cung, bao gồm mô sợi và các cơ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan