Bài viết lien quan

Triệt sản bằng cách chặn ống dẫn trứng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phương pháp triệt sản bằng cách cột, bấm, dán hay đóng ống dẫn trứng bằng các tia điện.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan