Bài viết lien quan

Triệt sản bằng cách chặn ống dẫn trứng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một phương pháp triệt sản bằng cách cột, bấm, dán hay đóng ống dẫn trứng bằng các tia điện.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan