Bài viết lien quan

Tính mềm dẻo

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Dễ bị con người tác động, có thể được uốn cong hoặc bẻ cong.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan