Bài viết lien quan

Tinh dầu nguyên chất

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Còn được gọi là tinh dầu. Thông thường các hợp chất hữu cơ phức tạp như ượu, xeton, phenol, axit, este, este, andehit, oxit,… bay hơi trong không khí. Nhìn chung chúng mang những hương thơm của cay cỏ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan