Bài viết lien quan

Tiêu sợi huyết

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Quá trình phân hủy fibrin hoặc máu đông dưới tác động của enzym.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan