Bài viết lien quan

Tiết dịch

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Huyết thanh, các chất có mủ và các mảnh vỡ tế bào có thể được tiết ra từ một bộ phận nào đó.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan