Bài viết lien quan

Tiền sản giật

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Tình trạng nghiêm trọng trong quá trình mang thai, với các triệu chứng bao gồm cao huyết áp, phù và có protein trong nước tiểu.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan