Bài viết lien quan

Tiền sản giật

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Tình trạng nghiêm trọng trong quá trình mang thai, với các triệu chứng bao gồm cao huyết áp, phù và có protein trong nước tiểu.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan