Bài viết lien quan

Tiền chất của vitamin A

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một loại carotene có thể chuyển đổi thành hai phân tử vitamin A.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan