Bài viết lien quan

Tia UV

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Tia tử ngoại, một loại tia vô hình và là một phần năng lượng của mặt trời, có thể gây bỏng da và ung thư da.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan