Bài viết lien quan

Thuyết ngũ hành

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Trong triết học phương Đông, có năm nhân tố chính là gỗ, lửa, đất, kim loại và nước.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan