Bài viết lien quan

Thụt rửa

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Đưa một chiếc túi gồm có ống nước đi kèm dẫn nước hoặc chất tẩy rửa vào âm đạo.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan