Bài viết lien quan

Thụt Bari đại tràng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Chụp X-rays đại tràng sau khi uống thuốc xổ hoặc bơm bari vào.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan