Bài viết lien quan

Thuốc chống nếp nhăn

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là một chất có nguồn gốc từ độc tố botulinum, có tác dụng ngăn chặn luồng xung động thần kinh làm cho các cơ không co giật.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan