Bài viết lien quan

Thụ tinh vi phẫu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thủ thuật trong đó tinh trùng được tiêm trực tiếp vào trứng để việc thụ tinh được đảm bảo.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan