Bài viết lien quan

Thụ tinh vi phẫu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thủ thuật trong đó tinh trùng được tiêm trực tiếp vào trứng để việc thụ tinh được đảm bảo.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan