Bài viết lien quan

Thủ thuật hút em bé ra

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một quá trình sử dụng thiết bị hút gắn vào đầu  em bé để giúp đưa  em bé ra khỏi ống sinh trong khi lâm bồn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan