Bài viết lien quan

Thử nghiệm trên tóc

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Xét nghiệm tên các mẫu tóc để phân tích DNA hoặc để phát hiện sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan