Bài viết lien quan

Thử nghiệm Double - blind

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một cách để kiểm tra lại các cuộc thí nghiệm y học nhằm bảo đảm cả các nhà nghiên cứu dược chất cũng như người được thử nghiệm đều không biết thuốc mình đang sử dụng là thật hay giả.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan