Bài viết lien quan

Thời gian cầm máu

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thời gian cần thiết để cầm máu từ một vết thương nhỏ qua da làm cho các tiểu cầu tan rã và mạch máu co thắt. Thời gian cầm máu khoảng từ 1 đến 4 phút.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan