Bài viết lien quan

Theo dõi thai kỳ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Theo dõi thai kỳ bằng việc nghe và ghi lại nhịp tim của thai nhi trước và quá trình mang thai. Có thể khám bên ngoài qua bụng người mẹ, hoặc khám bên trong thông qua âm đạo người mẹ.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan