Bài viết lien quan

Theo dõi lưu lượng đỉnh

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Đo tốc độ thở ra, là một trong các bài kiểm tra nhằm xem xét hô hấp như thế nào.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan