Bài viết lien quan

Thể dục đẳng trường/thể dục với khớp xương bất động

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một hình thức luyện tập co cơ để làm to cơ. Là một hình thức co cơ nhưng không làm cho những bộ phận khác trên cơ thể chuyển động theo.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan