Bài viết lien quan

Thanh tạ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thanh dùng để tập tạ, gồm 2 tấm đĩa nặng gắn vào mỗi đầu thanh.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan