Bài viết lien quan

Thăm khám trực tràng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Phương pháp khám trực tràng bằng cách thăm dò trực tràng bằng tay.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan