Bài viết lien quan

Tế bào Goblet

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Tế bào có dạng hình chân có chức năng tiết ra chất nhờn.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan