Bài viết lien quan

Tẩy lông bằng dung dịch chứa đường

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một quá trình tẩy lông tương tự như waxing sử dụng một loại gel làm một phần từ đường.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan