Bài viết lien quan

Tẩy lông bằng dung dịch chứa đường

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một quá trình tẩy lông tương tự như waxing sử dụng một loại gel làm một phần từ đường.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan