Bài viết lien quan

Tập tạ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sử dụng một thanh tạ nhỏ cho các bài tập dùng một tay.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan