Bài viết lien quan

Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung (Nghịch sản cổ tử cung)

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Gồm các tế bào bất thường phát triển trên cổ tử cung.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan