Bài viết lien quan

Tàn nhang

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Những đốm sắc tố da (melanin) xuất hiện khi phơi nắng một thời gian dài. Chúng đôi khi chũng được xem là những đốm đồi mồi.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan