Bài viết lien quan

Tâm trương

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Là con số thấp hơn khi đo huyết áp. Được đo trong giai đoạn giãn nghỉ của cơ tim.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan