Bài viết lien quan

Tác động kiểu colin

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Liên quan đến phần đối giao cảm của hệ thống thần kinh tự chủ và tiết ra chất truyền đạt acetylcholine.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan