Bài viết lien quan

Tác động kiểu colin

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Liên quan đến phần đối giao cảm của hệ thống thần kinh tự chủ và tiết ra chất truyền đạt acetylcholine.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan