Bài viết lien quan

Tá dược

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một chất làm tăng tác dụng của thuốc hoặc tăng tính kháng nguyên của tế bào ung thư.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan