Bài viết lien quan

Tạ đeo chân/tay

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Thiết bị bọt có thể được đặt trên mắt cá chân hoặc cổ tay hỗ trợ cho các bài tập dưới nước.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan