Bài viết lien quan

Sự trao đổi chất

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ chung cho tất cả các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan