Bài viết lien quan

Sự nhu động

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sự co thắt cơ bắp liên tục trong đường ruột để thức ăn di chuyển qua đường ruột.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan