Bài viết lien quan

Sự bài tiết

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Quá trình loại bỏ các chất thải từ một tế bào, mô, hoặc toàn thân.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan