Bài viết lien quan

Slip-lasted

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thuật ngữ trong chế tạo giày. Phần phía trên của giày được kéo lên và gắn vào phần đề. Cách này làm cho đôi giày có vẻ nhẹ hơn và hữu ích cho những người có bàn chân cứng và chuyển động nhiều.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan