Bài viết lien quan

Sinh thiết nhau thai

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một thủ thuật trong việc lấy tế bào từ nhau thai trong ba tháng đầu tiên.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan