Bài viết lien quan

Sinh mổ

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ qua đường rạch từ thành bụng đến tử cung.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan