Bài viết lien quan

Siêu âm xuyên trực tràng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một xét nghiệm trong đó một đầu dò siêu âm được đưa vào trực tràng của bệnh nhân để cung cấp hình ảnh của tuyến tiền liệt.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan