Bài viết lien quan

Siêu âm trực tràng

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Sử dụng sóng siêu âm để xem xét các tuyến tiền liệt.

Chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người trên:

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan