Bài viết lien quan

Rối loạn ác cảm tình dục

Tác giả:    Tham vấn y khoa: hellobacsi

Một rối loạn đặc trưng bởi sự sợ hãi, không thích hoặc tránh các hoạt động tình dục.

Chia sẻ ngay! :

Review Date: Tháng Hai 27, 2016 | Last Modified: Tháng Hai 27, 2016

Bài viết lien quan